Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student 원이으16/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 11 Months
Needs Core Membership
Statistics 63 Deviations 247 Comments 2,128 Pageviews
×

Favourites

Pack Png #602 - Sehun (EXO) by BEAPANDA Pack Png #602 - Sehun (EXO) :iconbeapanda:BEAPANDA 129 33 EXO Baekhyun PNG Pack {Season Greetings 2017} by kamjong-kai EXO Baekhyun PNG Pack {Season Greetings 2017} :iconkamjong-kai:kamjong-kai 118 34 EXO Chanyeol PNG Pack {Season Greetings 2017} by kamjong-kai EXO Chanyeol PNG Pack {Season Greetings 2017} :iconkamjong-kai:kamjong-kai 189 54 EXO Xiumin PNG Pack {W Korea EXOclusive 2} by kamjong-kai EXO Xiumin PNG Pack {W Korea EXOclusive 2} :iconkamjong-kai:kamjong-kai 94 28 EXO LOVE PLANET 9P png by hyukhee05 EXO LOVE PLANET 9P png :iconhyukhee05:hyukhee05 160 49 EXO PNG Pack {EX'ACT Goods} by kamjong-kai EXO PNG Pack {EX'ACT Goods} :iconkamjong-kai:kamjong-kai 261 90 EXO Kai PNG Pack {High Cut} by kamjong-kai EXO Kai PNG Pack {High Cut} :iconkamjong-kai:kamjong-kai 153 41 43 / BTS Wings PNG PACK 06 by NWE0408 43 / BTS Wings PNG PACK 06 :iconnwe0408:NWE0408 249 393 [Icon Textures]:Pack#13_By chyayeah by chyayeah [Icon Textures]:Pack#13_By chyayeah :iconchyayeah:chyayeah 59 51 ICON TEXTURES #3 by NWE0408 ICON TEXTURES #3 :iconnwe0408:NWE0408 76 59 ICON TEXTURES #1 by NWE0408 ICON TEXTURES #1 :iconnwe0408:NWE0408 61 41 LOVE O2O PNG 6P by az84417 LOVE O2O PNG 6P :iconaz84417:az84417 15 6 170519 TZUYU by QiongMei 170519 TZUYU :iconqiongmei:QiongMei 36 7 [PSD] 161203 // HAPPY 400 WATCHERS by Xiao-Xue [PSD] 161203 // HAPPY 400 WATCHERS :iconxiao-xue:Xiao-Xue 49 30 161009 // SHARE PACK PSD 'KISSING IN THE DARK' by Xiao-Xue 161009 // SHARE PACK PSD 'KISSING IN THE DARK' :iconxiao-xue:Xiao-Xue 95 45 +++PSD13 by Jinhyun99 +++PSD13 :iconjinhyun99:Jinhyun99 79 23

Newest Deviations

/ 28.5.17 / YOOSOM by Zoeyiee / 28.5.17 / YOOSOM :iconzoeyiee:Zoeyiee 14 3 / 26.5.17 / SOMI (10) by Zoeyiee / 26.5.17 / SOMI (10) :iconzoeyiee:Zoeyiee 16 0 / 13.5.17 / SOMI (9) by Zoeyiee / 13.5.17 / SOMI (9) :iconzoeyiee:Zoeyiee 14 1 / 6.5.17 / SOMI (8) by Zoeyiee / 6.5.17 / SOMI (8) :iconzoeyiee:Zoeyiee 30 3 / 6.5.17 / SOMI (7) by Zoeyiee / 6.5.17 / SOMI (7) :iconzoeyiee:Zoeyiee 16 3 / 5.4.17 / Kim Woo Bin by Zoeyiee / 5.4.17 / Kim Woo Bin :iconzoeyiee:Zoeyiee 15 0 / 22.3.17 / Hyoyeon by Zoeyiee / 22.3.17 / Hyoyeon :iconzoeyiee:Zoeyiee 43 6 / 21.3.17 / Freestyle by Zoeyiee / 21.3.17 / Freestyle :iconzoeyiee:Zoeyiee 14 0 / 21.3.17 / Seulgi - Irene by Zoeyiee / 21.3.17 / Seulgi - Irene :iconzoeyiee:Zoeyiee 25 7 / 20.3.17 / SOMI (6) by Zoeyiee / 20.3.17 / SOMI (6) :iconzoeyiee:Zoeyiee 21 8 / 17.3.17 / SOMI (5) by Zoeyiee / 17.3.17 / SOMI (5) :iconzoeyiee:Zoeyiee 33 7 / 13.3.17 / Somi (4) by Zoeyiee / 13.3.17 / Somi (4) :iconzoeyiee:Zoeyiee 31 11 / 2.3.17 / Somi (2) by Zoeyiee / 2.3.17 / Somi (2) :iconzoeyiee:Zoeyiee 25 5 / 27.2.17 / Suzy by Zoeyiee / 27.2.17 / Suzy :iconzoeyiee:Zoeyiee 29 3 / 27.2.17 / Moon Lovers by Zoeyiee / 27.2.17 / Moon Lovers :iconzoeyiee:Zoeyiee 16 0 / 27.2.17 / HyunSun by Zoeyiee / 27.2.17 / HyunSun :iconzoeyiee:Zoeyiee 17 0

Friends

Watchers

deviantID

Zoeyiee's Profile Picture
Zoeyiee
원이으
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Interests

Commissions

Artwork Commissions
                         
                                 

Comments


Add a Comment:
 
:icondyndeptrai:
dyndeptrai Featured By Owner May 5, 2017
- Làm quen được không cậu ;v; Cậu design đẹp quá
Reply
:iconzoeyiee:
Zoeyiee Featured By Owner May 6, 2017  Student Interface Designer
À tự nhiên nha :> Gọi mình là Lịt =)) 2001 nhá :>
Reply
:icondyndeptrai:
dyndeptrai Featured By Owner May 8, 2017
- Dýn 2k
Reply
:iconzoeyiee:
Zoeyiee Featured By Owner May 8, 2017  Student Interface Designer
Okay =))))))) chào chị(anh)? Dýnnn
Reply
(2 Replies)
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Jan 28, 2017   Artisan Crafter
. cám ơn Lịt đã watch t =)
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jan 18, 2017  Student
Watch back , pls ...
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jan 14, 2017
làm quen được không ạ =/ bạn design quotes đẹp quá
Reply
:iconzoeyiee:
Zoeyiee Featured By Owner Jan 20, 2017  Student Interface Designer
Lịt - girl 2001 nhaaaaaaa
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jan 20, 2017
Ngọc - gơ - 2k3 chị có facebook không add em với ạ
Reply
Add a Comment: